Cách chọn van tiết lưu hiệu quả cho kho lạnh

Cách chọn van tiết lưu hiệu quả cho kho lạnh

BẢNG TRA VAN TIẾT LƯU NHIỆT DANFOSS THEO CÔNG SUẤT MÁY NÉN

công suất máy nén

( HP )

Hầm đông

 – 35oC ¸ – 40oC

( RANGE B )

Kho trữ đông

– 18oC ¸ – 25oC

( RANGE N )

Kho tiền đông

 – 5oC ¸ + 5oC

( RANGE N )

Kho Mát

+ 5oC ¸ + 15oC

( RANGE N )

R 22

R 404A

R 22

R 404A

R 22

R 404A

R 22

R 404A

1.0

TES2(01)

TEX2(00)

TES2(01)

TEX2(00)

TES2(01)

1.5

TEX2(00)

TES2(02)

TEX2(01)

TES2(02)

TEX2(01)

TES2(02)

1.7

TEX2(00)

TES2(02)

TEX2(01)

TES2(02)

TEX2(01)

TES2(03)

2.0

TEX2(01)

TES2(04)

TEX2(03)

TES2(04)

TEX2(03)

TES2(05)

2.5

TEX2(02)

TES2(04)

TEX2(03)

TES2(04)

TEX2(03)

TES2(05)

3.0

TEX2(02)

TES2(05)

TEX2(03)

TES2(05)

TEX2(03)

TES2(06)

3.3

TEX2(02)

TES2(06)

TEX2(03)

TES2(06)

TEX2(03)

TES5(01)

4.0

TEX2(02)

TES5(01)

TEX2(04)

TES5(01)

TEX2(04)

TES5(01)

4.4

TEX2(02)

TES5(01)

TEX2(04)

TES5(01)

TEX2(04)

TES5(01)

5.0

TEX2(04)

TES2(06)

TEX2(03)

TES5(01)

TEX2(05)

TES5(01)

TEX2(06)

TES5(02)

5.7

TEX2(04)

TES2(06)

TEX2(03)

TES5(01)

TEX2(05)

TES5(01)

TEX2(06)

TES5(02)

6.1

TEX2(05)

TES5(01)

TEX2(03)

TES5(01)

TEX2(05)

TES5(01)

TEX2(06)

TES5(02)

7.5

TEX2(05)

TES5(01)

TEX2(04)

TES5(02)

TEX2(05)

TES5(02)

TEX2(06)

TES5(02)

10.0

TEX2(06)

TES5(02)

TEX2(05)

TES5(02)

TEX5(01)

TES5(02)

TEX5(02)

TES5(03)

11.6

TEX2(06)

TES5(02)

TEX2(05)

TES5(02)

TEX5(01)

TES5(02)

TEX5(02)

TES5(03)

12.5

TEX5(01)

TES5(02)

TEX2(06)

TES5(03)

TEX5(01)

TES5(03)

TEX5(02)

TES5(03)

15.0

TEX5(02)

TES5(03)

TEX5(02)

TES5(03)

TEX5(02)

TES5(03)

TEX5(03)

TES5(04)

18.0

TEX5(02)

TES5(04)

TEX5(02)

TES5(03)

TEX5(02)

TES5(03)

TEX5(03)

TES5(04)

20.0

TEX5(03)

TES5(04)

TEX5(02)

TES5(04)

TEX5(03)

TES5(04)

TEX5(04)

TES12(03)

22.0

TEX5(03)

TES5(04)

TEX5(02)

TES5(04)

TEX5(03)

TES5(04)

TEX5(04)

TES12(04)

25.0

TEX5(03)

TES12(03)

TEX5(03)

TES5(04)

TEX12(02)

TES5(04)

TEX12(03)

TES20(01)

30.0

TEX5(03)

TES12(03)

TEX5(03)

TES5(04)

TEX12(03)

TES5(04)

TEX12(04)

2TES12(03)

40.0

TEX5(04)

TES12(04)

TEX12(03)

2TES12(03)

TEX12(04)

2TES12(03)

TEX20(01)

2TES12(04)

50.0

TEX12(03)

TES20(01)

TEX12(04)

2TES12(04)

TEX12(04)

2TES12(04)

2TEX12(03)

2TES20(01)

60.0

TEX12(04)

TES20(01)

TEX12(04)

2TES20(01)

TEX20(01)

2TES20(01)

2TEX12(03)

TES55(01)

65.0

TEX12(04)

TES20(01)

TEX12(04)

2TES20(01)

TEX20(01)

2TES20(01)

2TEX12(04)

TES55(01)

70.0

TEX12(04)

2TES12(03)

TEX20(01)

TES55(01)

TEX20(01)

TES55(01)

2TEX12(04)

TES55(01)

75.0

TEX20(01)

2TES12(03)

TEX20(01)

TES55(01)

2TEX12(03)

TES55(01)

2TEX12(04)

TES55(02)

80.0

TEX12(04)

2TES12(03)

TEX20(01)

TES55(01)

2TEX12(04)

TES55(01)

2TEX20(01)

TES55(02)

90.0

TEX20(01)

2TES12(03)

TEX20(01)

TES55(02)

2TEX12(04)

TES55(01)

2TEX20(01)

TES55(02)

100.0

2TEX12(03)

2TES12(04)

2TEX12(04)

TES55(02)

2TEX20(01)

TES55(02)

TEX55(01)

2TES55(01)

Ghi chú :

–          Đối với công suất nhỏ tra năng suất lạnh theo máy TECUMSEH (loại kín).

–          Đối với công suất lớn tra năng suất lạnh theo máy BITZER & REFCOMP (loại nửa kín & trục vít).

–          Nhiệt độ ngưng tụ của môi chất tK = + 55oC (đối với giải nhiệt gió).

–          Nhiệt độ ngưng tụ của môi chất tK = + 40oC (đối với giải nhiệt nước).

–          Độ chênh nhiệt độ DT = TP – To = 7 ¸ 8 oK, đối với hầm đông , kho trữ, kho tiền đông, kho mát.

–          Độ chênh nhiệt độ DT = TP – To = 3 ¸ 5 oK, đối với máy làm lạnh nước.

–          Tổn thất áp suất DP = 8 Par, đối với máy làm lạnh nước & kho mát.

–          Tổn thất áp suất DP = 10 Par, đối với hầm đông, kho trữ đông & kho tiền đông.

–          Những ô chữ được tô đậm, chọn van tiết lưu theo máy đồng bộ TECHNOBLOCK.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT LẠNH RỒNG VIỆT
VPGD: 83 Đường số 2 CXBT, P,8, Quận 11, TP. HCM
0933 570 779 – Mr Cả
www.kholanhrongviet.com | ca.rongviet@yahoo.com

 

This Post Has 6 Comments

  1. Rất bổ ích.
    Thanks

Trả lời

Close Menu
×
×

Cart

báo giá nhanh

Kích Thước: